flaga pl flaga eng flaga de flaga rus
strona główna o nas oferta aktualności oferta sezonowa praca w KBK kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie, zapraszamy do wypełnienia i wysłania poniższego formularza.

Imię Telefon
Nazwisko E-mail
Jestem zainteresowany/a pracą na stanowisku:

Załączenie CV
Pole do wpisania uwag lub CV
 • Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest : KBK Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul.Przejazdowa 6e, NIP 5732748255, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adres e-mail: biuro@kbk-kubiak.com.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz Twoja zgoda.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale pozwoli na przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Twoje dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 24 miesięcy po jego zakończeniu.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia , przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest: KBK Beata i Krzysztof Kubiak Sp. jawna z siedzibą w Częstochowie, ul. Rycerska 10 NIP 5730212094, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych jest Pan Wojciech Waluk, adres e-mail wojciech.waluk@wp.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz Twoja zgoda.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale pozwoli na przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Twoje dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 24 miesięcy po jego zakończeniu.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia , przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Items and pictures depicting them as seen on this website belong to KBK Company. Their use without owner's agreement is forbidden by law.